Шпулер ЕООД е създадено през 2012 година с основна производствена програма производство на електротехнически изделия. До края на 2012 г. дружеството усвои производството на електрически шнурове за домакинска техника и извърши сертификация съгласно стандарта на ЕС IEC60884.

     През 2013 година дружеството стана основен доставчик на шнурове на Елдоминвест ООД – Варна, Скития-ГТ ООД - Генерал Тошевo, ЕМИ АД Силистра, фабриката за електронни везни Бимко ООД и много по-дребни производители на домакинска техника.

     Дружеството е утвърдено като водещ производител на шнурове у нас. В процеса на работа дружеството достави и въведе в експлоатация най модерни машини за обработка , подготовка на кабели и шприцване.Image
Image

Проект и главна цел: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
  
 Номер на АДПБФП: BG16RFOP002-2.073-20272-C01

Бенефициент: «ШПУЛЕР» ЕООД
  
 Обща стойност: 10 000 лв., от които 8500 лв. европейско и  1500 лв. национално съфинансиране.
  
 Начало: 28.09.2020 г.
 Край: 28.12.2020 г.